Tag Archives: Jung

Filozoficzna doktryna K. Junga

jungK. G. Jung 26. 07. 1875 roku urodzenia, urodzi? si? w mie?cie .

Po zako?czeniu Bielscy gimnazjum, w 1895 roku wst?pi? na uniwersytet.Ca?e ?ycie marzy?, by zosta? chirurgiem, ale nieoczekiwanie rozwi?zanie zmieni?o. Pewnego dnia odby? praktyk? w szpitalu i przygotowywa? si? do egzamin?w, w jego r?ce trafi? podr?cznik psychiatrii, dowiedzia? Continue reading