Moralne i etyczne poglądy Tarasa Szewczenka

shevchenkoRodzicielskie doświadczenie szkolenia moralney i etyczney kultury jest znaczące. Możliwośći zastosowania tego doświadczenia bada nauka ethnopedagogics. Wielu czasu pytania o moralnym i etycznym rozwoju kultury na Ukrainie potrzebowały uwagi, a sukcesy w dziedzinie wychowania moralnego, a także historii, filozofii, pedagogiki ludowej, kultury i sztuki – były ignorowane.Wielu znanych postaci zostali zmuszeni wyjechać za granicę z powodów ideologicznych, niektórzy zostali represjonowani. I tyłko teraz dostaliśmy możliwość badać ogromny pokład kultury i odnieść się do dużego krajowego doświadczenia edukacyjnego, które było wygenerowane naszymi przodkami.

Celem edukacji moralnej było szkolenie ludzkośći, a sens tego procesu edukacyjnego polegał na wychowywaniu jednostek, którzy już mieli moralne jakośći ta silne ideały zastosowane w życiu społecznym. Wymagania etyczne ta normy moralne byli przedawani od rodziny do rodziny przez lata, to wychowywało ludzi.

Podstawowe zasady tradycji edukacyjnych były: humanizm, związek szkolenia praktycznego życia, uważając indywidualnośći każdego dziecka, jedność wymagań moralnych. Świadomość moralna każdego ucznia została utworzona przez wielu chynników socialnych – relacji między członkami rodziny, dobrego przykładu rodzicielskiego, doświadczenia starszego pokolenia. W obrzędach ludowych moralna i etyczna kultura zawsze miała ważne miejsce.

Estetyczny poziom Szewczenka jest wypełniony romantycznym uczuciem i ideałem etycznym, gdzie uczucia zostają na jednym z głównych miejsc w życiu moralnym, a serce, jak podstawa uczucia ma pewny klucz do zrozumienia tego już uformowanego istninia. Wewnętrzny głos w człowieku jest jedynym przewodnikiem, który kieruje nas do pewnego ideału.

Według Szewczenku stopień etyczny jest fundamentem ideału moralnego. Głównymi jego wysokościami są prawda, wolność, miłość braterska. Ucieleśnieniem ideału do życia był niezwykły entuzjazm,ćyczenie do wzięcia odpowiedzialności, jeśli nie dla całej ludzkości, przynajmniej dla swego narodu, aby nadać mu kompleks wszyskich form i zasad dla ożywienia i moralnego samodoskonalenia. Szewczenko na tym etapie krytycznie badał zjawisko zdrady, które wyjaśnia jak czynnik językowy dotyczący problemów publicznych oraz międzyludzkich. Ważna uwaga poświęca się zdrady moralnej, która prowadzi do upadku moralnego struktury całej społeczności.

Duży wpływ na kształtowanie postaw etycznych Szewczenka poziomu religijnego miała indywidualna filozofia chrześcijańska. Ona z pewnością miała wielki wpływ na jego świadomość jeszcze w początkowej fazie, ale faza religijna wykazuje wyjątkową przemianę wiary, charakteryzujące nastawienie do kwestii wiary, dotyczące człowieka obiektywnego, dużą chęć do realizacji w życiu. Ten motyw wolności jest stały dla twórczości artysty.

Myśli o losie swojego narodu, niewolnictwo socjalne i ekonomiczne, polityczne i krajowe, prowadzi poetę zostać przekonany w tym, że wola jest możliwa tylko po zgubieniu tej zależności. Wola Szewczenka jest pierwotnym istnieniem idealnej relacji między człowiekiem ta Bogiem, kiedy jego wybór moralny jest wyborem własnym, silnym, zdecydowanym nie bać się Pana.

Stopień wolności osobistej Szewczenka mierzy się stopniem go odpowiedzialności. Moralny akt przemogi nad niewolnictwem prowadzi w sobie do zniszczenia tyranii społecznej i narodowej. Problem wolności i odpowiedzialności człowieka jest związany z rozumieniem roli i miejsca Boga w trójstronnym stosunku: zło – wolność – odpowiedzialność. Dla artysty jest ważne, żeby ludzie rozumieli, że podstawową zasadą, która tworzy osobistość, jest skierowana do człowieka miłości Boża, która będąc przyjętą na zewnątrz, jak stosunki z innymi ludźmi, człowiek odnaleźie w sobie cechy, które są podobne do Boga.

Od tego perspektywa Tarasa Szewczenka nie była stabilna, ale w tym samym czasie nie został istotnych zmian. Ideal etyczny dla poety był wartośćią uniwersalną i formą wartości świadomości, co daje wkazówki w życiu. Wolność osobistości w tworzeniu Szewczenka została podkreślone w wyniku przejścia od stanu niewoli do stanu konkurencji w okoliczności występującej w nich tylko z powodu ucisku człowieka – “złożonego sługi”. Zwolnienie socjalne jest prawdziwym rezultatem wyzwolenia duchowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *