Cel celów ludzkiej działalności

vibirCzłowiek – istota złożona, mająca umysł, emocje, wolną wole, która tak jak każda inna, dla życia ma postawić przed sobą cel i dla przedłużenia istnienia – go osiągnąć.

Działalnością można określić aktywność, która przejawia się w zdolności człowieka do bycia źrodłem zmian w życiu. Osobą jaka prowadzi działalność nazywa się każdego kto żyje. Istnieje aktywność społeczna – sposób odnoszenia się osoby do swiata, który jest realizowany w środowisku społecznym i wyróżnia się zobowiązaniem do działania. Ona łączy działalność świadomości i zewnetrzno – merytoryczną.

Głownymi rodzajami działalności są komunikacja, praca, nauka, zabawa. Końcowym produktem edukacji jest znajomość, umiejetności i doswiadczenie; zabawy – emocjonalne przyjemności i doświadczenie społeczne. Zmiany warunków życia i stworzenie produktów duchownej i materialnej kultury jest resultatem pracy człowieka.

Biorąc pod uwagę działalność człowieka jako wartość społeczną (polityczną, moralną, prawną, itp) używa się terminu “zachowania” (ludzkich zachowań). Jak charakterystyk człowieka, zachowanie – jest świadomym wyrazem człowieka, jego zdolności do samoorganizacji.

Strona moralna ludzkich zachowań określa charakter i zakres wpływu zasad moralnych i wartości, które są zwykle w odpowiedzialnych i świadomych działaniach. W wąskim znaczeniu aktywności moralnej jest ona rozumiana jako działalność, która ma na celu podnoszenie jakości przede wszystkim zachowania moralnego spowodowanego przez powody moralne (na przykład edukacji moralnej). W szerokim znaczeniu aktywność moralna – jest to duchowno – praktyczna działalnośc ludzi, która ma na celu poprawę atmosfery moralnej w społeczeństwie i poprawić zachowanie w kategoriach moralnych.

Elementarnym składnikiem zachowania osoby jest czyn – jednostka pomiaru jej działalności. Wewnętrzna struktura czynu łączy elementy osobiste (potrzeby, interesy, cele) oraz okoliczności zewnętrzne, które nie zależą od indywidualnych aspiracji i znaczących skutków działań. W ludzkim zachowaniu czyn – to świadome, celowe działanie. Rozróżnia się materialne operacje (technologiczne, fizyczne, instrumentalne itp) i dzialania – czyny. Gdy zwraca się uwagę, aby wskazać działania, kogokolwiek, wartość jego motywów, akcja staje się aktem moralnego postępowania.

Ocena działań w skali dobra i zła zależy od osądu moralnego, za pomocą którego wyznacza się miejsce tego czy innego działania w ustalonym łańcuchu wartości moralnych. Zestaw czynów moralnych tworzy linię postepowania moralnego człowieka. Każde ludzkie działanie generuje pozytywne lub negatywne decyzje spoleczeństwa w odpowiedzi na zrobiony uczynek.

Zachowanie każdego człowieka jest podekscytowane aktywnością jego świadomości, świadomość moralna jest tutaj istotnym elementem zachowania, a relacje moralne przenikają całą strukturę moralności.

Obecnie najwyższą aspiracją działalności człowieka jest znalezienie odpowiedzi na tak zwane “wieczne” pytania: na co człowiek rodzi się, w jaki sposób żyć, co jest szczęścieme i jak go osiągnąć? Poszukiwanie sensu życia rozumie się w rożnym stopniu. Różnorodność pomysłów na temat sensu życia waha się od jasnych zasad życia do prawie niezauważalnych zmian nastroju.

Ludzki cel życia powstaje nie tylko z osobistej strony, ale także z indywidualnej aspiracji, sensu. Każda osoba powinna sama odnaleźć swój sens życia. Różnorodność i bogactwo stosunków społecznych, relacji człowieka ze światem zewnętrznym pomaga ludziom odnaleźć sens życia. Sens życia należy uznać za główny cel życia, dla osiągniecia którego potrzeba wygenerować zadania na długi okres czasu. Zadania rosną z potrzeb czlowieka.

Każdy człowiek myśli o swojej życiowej aktywności i życia innych na podstawie własnego stanowiska w społeczeństwie i światopoglądu. Szczególne znaczenie ma poziom moralnego i duchowego rozwoju człowieka. Wybrany cel wlasnego życia jest przewodnikiem w działaniu i ma charakter normatywny.

Istnieje mnóstwo teorii na temat sensu życia. Można je podzielić na kilka grup, w zależności od ich zawartości. Pojęcie ukierunkowane bezpośrednio na zaawansowany rozwój ludzkości należy do pierwszej grupy teorii. Głównym celem życia występuje altruistyczna (bezinteresowna) troska o ogólne dobro. Socjalna, twórcza osobistość łączy sens życia z opracowaniem materialnych i duchowych wartości i ma nadzieję żyć za pomocą swoich działań. Społeczno-demograficzna teoria sensu życia występuje w rodzeniu i wychowywaniu dzieci, prokreacji.

W następnej grupie jednolitej teorii sensu bytu, która koncentruje się na rozwoju osobistym i ogolnie ludzkości. Podstawą są różne rodzaje sztuki: amatorska twórczość, teatralne wystepy, wizyta w teatrze, wystawy, koncerty, zawody sportowe, lotto, kości i inne.

Celem życia w kategoriach teorii prestiżowych jest znalezienie sposobów na podniesienie własnego współczesnego poziomu i swojego własnego znaczenia w społeczeństwie. Teoria przywództwa ma pragnienie władzy nad ludźmi w każdym planie. Życzenia różnych przyjemności, zadowoleń są podstawą sensu życia w rozumieniu teorii hedonistycznej.

W niektórych sytuacjach staje się zawartość alkoholu, narkotyków i innych. Celem życia w modelu konformistycznym występuje włączenie w orientację otaczajacych, rozpuszczenie w społeczeństwie.Religijna model sensu życia, wymaga oddania Bogu w tym czy innym planie.

Wszystkie definicje sensu życia znajdują się w skierowaniu świadomości jednostki indywidualnej. Jest ona definiowana na dwóch poziomach: filozoficznym i społecznym. Pierwszy poziom jest tworzony przez wyobraźnię celu życia, myśli o śmierci i życiu, wartości i miejsce w nim oraz stosunek do ludzi. To podsumowuje doświadczenie. Według tych zasad życia podstawowym celem życia, są środki do ich osiągnięcia.

Z pojęciem “szczęścia” związana jest realizacja ideału, identyfikacja i poszukiwanie sensu życia. W wyniku końcowym, osoba w poszukiwaniu celów życiowych chce, żeby życie było szczęśliwe. Znaczenie szczęścia dla każdego człowieka jest inne i możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba zaspokoi swoje podstawowe potrzeby, duchowe (dobro, miłość) i materialne. W tym samym szczęście jako stan konkretnej satysfakcji moralnej, związane z uświadomieniem sobie swojego życia, podporządkowanego osiagnięciu określonych celów.

Aby czuć i uzyskać indywidualne szczęście, osoba musi mieć jasny pogląd na życie, które może uczynić jej życie pełniejszym; należy zawsze stosować swoje własne pomysły na życie i pragnąć realizować je we wszystkich sytuacjach zyciowych, które pojawiają się; wreszcie, do szczęścia trzeba dopasować rzeczywisty stan życia i o tym, jak dokładnie powinno być.

Pojęcie szczęścia jest zróżnicowane: dla kogoś – jest to ciekawa praca, dla kogoś – rodzina, ukochana osoba. Szczęście, dla wielu ludzi, jest integralną częścią kariery materialnego bogactwa. W wyniku własnej postawy w wartości osadzone poczucie szczęścia, jest związane z konkretnym celem życia.

Jak sens życia, szczęście wydaje się najbardziej wartościową potrzebą społeczną. Szczęście w pewnym stopniu wskazuje na aktywność człowieka jako końcowy wynik, oznacza realizację pewnych dążeń ludzkich. Koncepcja szczęścia, jak i sens życia, określa cechy naszego zachowania, stosunek do przyrody i społeczeństwa. Szczęście to uczuciowo-emocjonalna forma ideału, jednoczy dażenia osoby i zadania znaczące dla niego. Percepcja i stopniowe wdrażanie wymogów moralności pomaga zrozumieć swoje miejsce w prawie na życie, w całej swej wszechstronności.

Ludzka aktywność rozgląda się pod kątem wielu aspektów. Cel zajęć dla każdego jest swój, ale w każdym przypadku dąży do zaspokojenia swoich potrzeb. Największą potrzebą społeczną jest ustalenie sensu życia i znalezienie szczęścia. Rozwiązaniami tych kwestii w każdym czasie zajmowali się absolutnie wszyscy ludzie, tak jak każdy człowiek chce znaleźć swoje miejsce w świecie, by wiedzieć dlaczego on się urodził. Szczęście pojawia się w wyniku realizacji tego celu.

Podobnie jak i potrzeby, cel działalności dla każdego czlowieka swój. Tak samo, każdy znajdzie szczęście w różnych rzeczach. Trzeba wyznaczyć sobie cel, żeby byl on osiągalny i moralny, żeby wszystkie ludzkie pragnienia nie zagrażały życiu innych. Wszyscy ludzie szukają harmonii i życia w dostatku.

1 thought on “Cel celów ludzkiej działalności

  1. Tod

    Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
    how can i subscribe for a blog website?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *