Moralność specyficzności roli społecznej

roli_masokBiorąc statusu społecznego, wszyscy w społeczeństwie odgrywa rolę. Rola społeczna to zbiór publicznych działań społecznych jednostki, jej zachowań normatywnych i wykonywać funkcje, które są podporządkowane status społeczny. Oznacza to, że możemy zrozumieć, że dana osoba może posiadać jedną lub dwie role, ale wielu. Rola społeczna jest bardzo ważnym aspektem modelowania jednostki w społeczeństwie. Rola społeczna obejmuje układ poszczególnych obowiązków. Ale istnieje wiele innych aspektów społecznych i roli wiedzy jest interpretowany w kształtowaniu cech społecznych.

Rozważmy moralny wymiar ról społecznych. Moralność jest wspólnym elementem społeczeństwa, który charakteryzuje się związek jednostki do siebie. Weźmy, na przykład, status społeczny dzieci, które zazwyczaj są uzależnione od statusu osoby dorosłej .i z moralnego punktu widzenia, dzieci powinny spełniać rolę społeczną dzieci szacunku, czci itp Status społeczny wojska w tych trudnych czasach jest bardzo ważne, a my jako obywatele państwa, yakau chronią wojsko musi spełniać role społeczne w stosunku do nich.

Wreszcie, status socjalny obywateli jest jedną z głównych płaszczyzn budynku państwowej. Stąd zachowanie w obrębie ról społecznych określa się dawno temu uzyskała norm społecznych. Na przykład, jeśli policjant prosi, aby stworzyć dokument, który identyfikuje osobiście, będzie to zrobić, ale jeśli to samo poprosi zrobić student, nie zamierzamy stworzyć dokument.

Czynniki moralne są bardzo ważne w życiu społecznym. Rola relacji też nie może się bez niego obejść. Na przykład, szef spodziewanych dobrych relacji z pracownikami, ale z kolei pracownicy muszą wykonywać swoją pracę, co często konflikty. A z moralnego punktu widzenia, istnieje wyraźna zmiana w konflikcie społecznym i naśladowania.

W rzeczywistości, każdy trwa nie jeden, ale kilka ról społecznych: może być księgowym, ojciec, członkowie związków zawodowych i innych. Kilka role oferowane do człowieka po urodzeniu, inne nabyte w ciągu życia. Jednak sama rola nie określają działania i zachowania każdego przewoźnika w szczegółach: wszystko zależy od tego, jak ludzie uczą się roli. Ten asymilacji zależy od wielu indywidualnych cech każdego człowieka, Ty rola mediów. Dlatego, public relations, choć są z natury fabularna, rzeczywistość w jej konkretnych przejawów trochę “osobistą kolor.” Każda rola społeczna nie oznacza bezwzględnego zachowania, zawsze pozostawia “wiele umiejętności” dla swojego artysty, który można nazwać pewne “uosobieniem stylu”.

Role społeczne odnoszą się do oczekiwań, obowiązków i postępowania, bierzemy je w pewnych sytuacjach. Pomysły na oczekiwanym lub “normalnego” zachowania zintensyfikowane jako jednostki i społeczeństwa. Każdy z nas ma wiele różnych ról, i ruszamy z nich przez całe życie, a na codzień. Na przykład, każda matka zaczyna swój dzień, jak mama, która powinna karmić swoje dzieci i daje je do szkoły. W biurze, ona zamienia się w roli kierownika projektu, gdzie nadzoruje projekty w sposób profesjonalny. W porze lunchu można go wziąć na roli, w którym słucha problemach współpracowników. Jeśli nie spełnia któregokolwiek z tych ról, mogła stawić czoła skutkom takich jak utrata pracy, utrata lub związku.

Co ciekawe, oczekiwania rola może się zmieniać w czasie i różnią się między kulturami. Nie tak dawno temu, była to rola czekając na matkę, aby zostać w domu z dziećmi i “utrzymać dom”, a rodzice grał żywicielem. Dzisiaj, w naszej kulturze, to wciąż się dzieje, ale to już nie czeka na matkę – po prostu do przyjęcia. W innych kulturach, jednak pracuje poza domem jest nadal uważane za dziwne lub nawet nie do przyjęcia.

Czy czujesz się tak, jakby nie miał wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia, aby wszyscy byli zadowoleni? Jeśli tak, to zapewne doświadczył konflikt ról, co się dzieje, gdy rola wymaga różnych stanach kolidują ze sobą i powoduje stres. Im więcej mamy status, odgrywanie ról, tym bardziej prawdopodobne, jesteśmy doświadczyć konflikt ról.

Wszyscy mają tendencję do znacznie stan i wiele ról dołączony do każdego z nich. Czasami stan ma więcej niż jedną rolę z nim związane. Jest to znane jako zestaw zadań. Na przykład, nauczyciel odgrywa rolę w stosunku do swoich uczniów, pewną rolę w stosunku do swoich kolegów nauczycieli, a drugi przeciwko rady szkoły i tak dalej.

Rola społeczna – jest ustalenie pewnej pozycji, która przyjmuje daną osobę w systemie stosunków społecznych. Kilka role proponowane przez urodzenie (jako człowiek). Rola społeczna zawsze ma kilka możliwości jego artysty – “. Styl personifikacji” Opanowanie ról społecznych, ludzie uczą się reguł społecznych przeprowadzenie badań w celu oceny się od samokontroli zewnętrznego i ćwiczeń. Osobowość oznacza mechanizm, który pozwala na zintegrowanie “ja” i własnych środków do życia, do moralnej oceny ich działań, aby znaleźć swoje miejsce w życiu.

Należy użyć roli traktowanie jako narzędzie adaptacji do konkretnych sytuacjach społecznych. Tak więc, aby podsumować, wydajność ról społecznych, do pewnego stopnia rzeczywistego zachowania ludzi ma specjalny status społeczny. Stwierdziliśmy, że komponent moralna jest głównym czynnikiem relacji społecznych ról. Jest on oparty na komponencie moralnym sprawiedliwego i godnego postawy wobec innych. W tym i zbudowany długotrwałego istnienia każdej społeczności.

Nie oczekujemy, że ludzie zachowują się losowo, ale zachowują się w określony sposób, w pewnych sytuacjach. Każda sytuacja społeczna wymaga specjalnego zestawu oczekiwań co do “prawo” sposób się zachowywać. Oczekiwania te mogą różnić się od jednej grupy do drugiej.

Według Williama Szekspira:
Cały świat jest teatrem,
I wszyscy ludzie w nim aktorów.

Pomyśl o tym, jaką rolę grasz w ciągu jednego dnia, na przykład, syn, córka, siostra, brat, studenci, robotnicy, singiel, etc. Każda rola społeczna oczekuje się norm zachowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *